System ProMag

System ProMag jest "szytym na miarę", elastycznym zespołem rozwiązań programowo – sprzętowych, dostosowującym się całkowicie do potrzeb klienta – architektura systemu projektowana jest dla każdego odbiorcy, by dostosować się do panującego w firmie sposobu pracy, obsługi klienta, obsługi produkcji i magazynu. Pozwala on w prosty sposób sprawować kontrolę nad wszystkimi kluczowymi procesami w przedsiębiorstwie. Jego podstawowe cechy to:

Wysoka skalowalność

W małej firmie można wdrożyć ograniczone rozwiązania, które będą się rozwijały wraz z rozwojem przedsiębiorstwa.

Wsparcie dla urządzeń wspomagających pracę

System wspiera kolektory danych, skanery kodów kreskowych, urządzenia do komunikacji z pracownikami, bramki SMS itp.

Automatyczne aktualizacje oprogramowania

Kiedy nowsza wersja systemu będzie dostępna, oprogramowanie zaktualizuje się samoczynnie – bez potrzeby jakiegokolwiek wsparcia informatyka.

Wysoka stabilność pracy

W zależności od wprowadzonych rozwiązań, pozwala na ciągłość pracy nawet po awarii głównego serwera z bazą danych – zapewnia to redundantna architektura systemu – serwer bieżących kopii zapasowych przejmuje funkcję serwera produkcyjnego i pozwala na kontynuowanie pracy. W przypadku korzystania z serwerów Fotosmedia – redundancja jest standardem w każdej opcji.

Zarządzanie zamówieniami

W zależności od potrzeb, pozwala na pełną obsługę procesu zamawiania i reklamacji towarów, zarówno przez pracowników firmy jak i kontrahentów, poprzez moduł B2B – pozwala to wprowadzać oszczędności w zasobach ludzkich.

Dwa modele bazy sprzętowej

Firma może zakupić serwery i pracować na swoim sprzęcie umiejscowionym w swojej serwerowni lub skorzystać z serwerów Fotosmedia, pracować na nich zdalnie i nie ponosić kosztów zakupu, konserwacji i obsługi sprzętu.

Rozwiązanie multiplatformowe

Oprogramowanie może być tworzone do działania na komputerach z systemem Windows i Linux jak i na tabletach z systemem Android, iOS i Windows Phone. Wersja działająca w przeglądarce www może działać na dowolnej platformie.

Planowanie i optymalizowanie produkcji

W oparciu o złożone zamówienia, agreguje potrzeby produkcyjne w celu zaplanowania produkcji w ilościach pozwalających zminimalizować jednostkowy koszt produkcji, zapewniając jednocześnie możliwość zmniejszenia stanów magazynowych gotowego wyrobu. W praktyce oznacza to zmniejszenie kosztów produkcji i magazynowania, z jednoczesnym skróceniem czasu oczekiwania klientów na zamówiony towar.

Wysokie bezpieczeństwo danych

W pełni automatyczne, bieżące kopie bazy danych tworzą się w godzinach pracy co 60 minut. Kopie dzienne tworzone i przechowywane mogą być zarówno na serwerze klienta, jak i po zaszyfrowaniu na serwerze w chmurze Fotosmedia. Takie działanie zabezpiecza dane firmy nawet podczas całkowitego zniszczenia serwerowni a nawet całej firmy.

Gospodarka magazynowa

Pozwala oszacować ilości surowców niezbędnych do produkcji w danym przedziale czasowym z uwzględnieniem czasu potrzebnego na pozyskanie surowca. Pozwala to na większą płynność produkcyjną z jednoczesnym zmniejszeniem środków zamrożonych w postaci surowca.

Elastyczny system finansowania rozwiązań Fotosmedia

W zależności od potrzeb – klient może zakupić oprogramowanie na własność, dzierżawić oprogramowanie w określonym pakiecie lub rozliczać się z wykorzystanych zasobów programowo – sprzętowych – w tym modelu klient płaci za ilość zleceń obsłużonych w programie i nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Ścisła współpraca ze wszystkimi rozwiązaniami elektroniki przemysłowej oferowanymi przez Fotosmedia – pozwala to np. sprawdzać przez handlowca, na jakim etapie znajduje się produkcja, sprawdzać wydajność poszczególnych pracowników, kontrolować czas czynnej pracy, minimalizować czas potrzebny na zmiany w procesie produkcyjnym (np. przezbrojenie maszyny – można w taki sposób planować produkcję, by dokonywać możliwie najkrótszych przezbrojeń), zarządzać logistyką, tak by zminimalizować przestoje spowodowane niedostarczeniem surowca lub nieodebraniem gotowego produktu.

Elektronika przemysłowa